Language

(19.8.2014) - Vítání občánků proběhne v září a v prosinci

Vítání občánků proběhne v budově MěÚ v Bílině do konce roku 2014 ve dvou termínech: 24. září a 17. prosince. Slavnostní akt se uskuteční od 15.30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Bílině. Rodiče, kteří budou mít zájem se vítání občánků zúčastnit, mohou přijít na matriku, kde předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz a to nejpozději týden před konáním slavnostní akce.