Language

(22.1.2016) - Bílinský zpravodaj roznášela pošta

Lednové vydání Bílinského zpravodaje měly jednotlivé domácnosti v poštovních stránkách. Pro město je tentokráte roznášela Česká pošta. V předešlých měsících se jednalo o distribuční společnost. Pokud někdo nedostal Bílinský zpravodaj v lednu do schránky, mohlo to být z toho důvodu, že majitelé schránek nechtějí vhazovat letáky. Podle vnitřních směrnic České pošty je Bílinský zpravodaj reklamní tiskovina. Dalším důvodem může být odcizení Bílinského zpravodaje přímo ze schránky.