Language

(22.12.2014) - Nová kniha o Bořni

Bílinská přírodovědná společnost o.s. ve své již tradiční edici po dvou letech přichází s novou knížkou o hoře Bořeň. Publikace je věnována již potřetí (po mapě Bořně a knížce Bořeň očima geologa) dominantě města Bíliny. Zaměření knihy Pavla Jaroše a Barbary Stalmachové je zřejmé z názvu – Rostliny Bořeně u Bíliny. Vyjadřuje se nejenom k tomu, jaké druhy rostlin v této národní přírodní rezervaci rostou, ale i jaká vytvářejí společenství v jednotlivých lokálních biotopech, jak je to s ochranou, vývojem porostu lokality v historické době a historií poznání vegetace lokality. Kniha by je dostupná v knihkupectví na náměstí v Bílině, případně na vyžádání přímo u členů Bílinské přírodovědné společnosti.