Language

(22.6.2015) - Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině. Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města: 19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, konstantní symbol: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce. Poplatek na rok 2015 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok, (t.j.250,- Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2015 jsou osvobozené děti narozené v roce 2015.