Language

(23.6. 2014) - Bílina získala dotaci pro základní školy

Cílem tohoto třináctiměsíčního projektu je poskytnout podporu žákům, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem nebo předčasným ukončením školní docházky. V praxi může jít například o děti, kterým se v důsledku rozvodu rodičů zhoršil školní prospěch, nebo třeba o děti s nějakým zdravotním handicapem (omezená schopnost pohybu a orientace apod.) Těmto dětem se po dobu trvání projektu dostane individuální podpory ve formě doučování, konzultace s odborníky (psycholog, etoped) či materiální pomoci ve formě výpočetní techniky, výukových materiálů, školních pomůcek. Bílina získala na uvedený projekt dotaci ve výši téměř 11,9 milionu korun, což pokrývá veškeré náklady projektu.