Language

24.01.2015 - Upozornění pro voliče volebního okrsku č.2

V pátek 23. ledna 2015 bylo v odpoledních hodinách rozneseno pro volební okrsek číslo 2 v Bílině 248 hlasovacích lístků z celkového počtu 968. Při distribuci hlasovacích lístku na opakované hlasování do Zastupitelstva města Bíliny dne 31. Ledna 2015, byly distributorem hlasovacích lístků, dodány na MěÚ v Bílině i hlasovací lístky pro opakované hlasování do Zastupitelstva města Chomutova. Vzhledem k výše uvedené skutečností Vám mohl být doručen hlasovací lístek do ZM Chomutova. Z těchto důvodů Vám opětovně doručujeme nový hlasovací lístek do Zastupitelstva města Bíliny. Těmto 248 voličům budou do schránek v průběhu soboty (24.1)a neděle (25.1) doručeny správné hlasovací lístky. Zpětnou kontrolou bylo zjištěno, že mezi voliče volebního okrsku č. 2 se dostalo 165 hlasovacích lístků určených pro opakované hlasování v Chomutově. Ing.Ladislav Kvěch, tajemník MěÚ Bílina