Language

(25.2.2016) Upozornění na stavební práce v Seifertově ulici

Od pátku 26.2.2016 začnou probíhat stavební práce v Seifertově ulici v úseku od Pentagonu na Mírové náměstí ke knihovně. Ty jsou nezbytné z důvodu havárie veřejného osvětlení v této lokalitě. Na tomto úseku dojde k záboru parkovacích ploch a k uzavření chodníku. Provoz v Seifertově ulici, přístup do obchodů i k obytným domům, bude zachován, stejně jako výjezd ze Zámecké ulice. Ukončení prací se předpokládá do konce dubna 2016. Žádáme občany o trpělivost a pochopení.