Language

(2.7.2014) - Pojďte k zápisu do mateřinek v Bílině

Protože kapacita tříd MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem ještě není zcela naplněna, mohou se rodiče, kteří mají zájem přihlásit své děti, kdykoli dostavit k dodatečnému zápisu. MŠ Čapkova a MŠ Za Chlumem totiž oznamují možnost zápisu. Co školy nabízejí? Stále se vyvíjející areál školky a jejího okolí, moderní formy práce s dětmi, bohatou nabídku aktivit, filozofii komunitní školky, program logopegické prevence, dynamicky se rozvíjející, kvalifikovaný pedagogický sbor a důraz na individuální přístup k dítěti. Máte-li zájem dozvědět se o školkách více, můžete se osobně dostavit nebo zavítat na webové stránky http://www.mscapkovabilina.cz.