Language

(29.6.2015) - K popelnicím objemný odpad nepatří

Bílina se i přes určité zlepšení oproti minulým rokům stále potýká s problematikou odkládání objemného odpadu k popelnicím. Kontejnerová (popelnicová) stání nejsou určena k odkládání objemného odpadu, jako jsou například části nábytku, nefunkční domácí spotřebiče a elektronika či materiál zbylý po rekonstrukci bytu nebo domu. Takový odpad je možno ukládat na sběrný dvůr, který je občanům k dispozici denně. Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa je posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, za který lze uložit na místě dle § 47, zákona č. 200/1990 Sb. blokovou pokutu do výše 1000 Kč. V případě, že přestupek bude řešit správní orgán, může být pachatel sankcionován pokutou až do výše 50 000 Kč. Městská policie se nyní v letních měsících více, kdy k tomuto jevu dochází nejčastěji, zaměřuje na původce, kteří ve většině případů vědí, že se dopouštějí přestupku, a proto vynášejí odpad hlavně v noční době pod rouškou tmy. Pro strážníky jsou v takových případech velmi důležití všímaví sousedé, kterým není lhostejné, jak okolí jejich bydliště vypadá.