Language

(29.7.2015) - Město Bílina se připravuje na nové dotační výzvy

Pro nadcházející programové období 2014–2020 jsou připraveny nové programy, které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů. V současné době proto zjišťuje oddělení rozvoje města možnosti získání dotace na revitalizaci rybníků Bezovka, ve spolupráci s Technickými službami města připravuje projekt zaměřený na zkvalitnění vybavení sběrného dvora. Po vyřešení majetkoprávních vztahů je plánována realizace II. Etapy revitalizace aleje na Kyselce, dále projekt zaměřený na vytvoření místního akčního plánu vzdělávání základních a mateřských škol. Připravují se podklady pro podání žádosti na zateplení historických objektů, prověřuje se možnost zateplení Domu dětí a mládeže, v plánu je také zateplení bytových domů v majetku města.