Language

(29.7.2015) - Projekt „Konsolidace IT města Bílina“

MěÚ Bílina získal investiční dotaci na projekt „Konsolidace IT města Bílina“. Na základě realizace projektu budou vytvořeny formulářové služby pro zjednodušení přístupu občanů ke službám MěÚ Bílina, elektronizovány vybrané vnitřní procesy a agendy MěÚ Bílina včetně vnitřního systému pro řízení dokumentů a elektronizován proces jednání Rady a Zastupitelstva města Bílina. Provedena bude integrace aplikací MěÚ Bílina a jejich sjednocení do podoby portálu úředníka a portálu občana.Práce na projektu byly zahájeny a potrvají přibližně tři měsíce.