Language

(29.9.2015) - Podpora sociálních služeb pro město Bílina

V loňském roce odbor sociálních věcí a zdravotnictví podal žádost z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ pro Pečovatelskou službu Bílina ve výši 1,258 tis. Kč. Ve druhém čtvrtletí roku 2015 byla mezi městem Bílina a Ústeckým krajem podepsána smlouva o poskytnutí dotace ve výši 929 tis. Kč, ale po připomínkovém řízení mezi MF a MPSV došlo k dofinancování sociálních služeb na rok 2015. Na zářijovém zasedání krajského zastupitelstva došlo ke schválení konkrétních částek pro jednotlivé poskytovatele v Ústeckém kraji. Pro pečovatelskou službu města Bíliny byla schválena částka ve výši 311 tis. Kč, tzn., že město Bílina obdrží dotaci v celkové výši 1,240 tis. Kč.