Language

(30.4.2014) - Slavnostní zahájení provozu výtahu

Přístavba osobního výtahu k budově radnice v Bílině je hotova a dnes v poledne (30.04.) bude slavnostně zahájen jeho provoz. Výtah bude v provozu v atriu bílinské radnice a přístup k němu bude možný z parkoviště za úřadem vchodem do velké zasedací místnosti zastupitelstva. Díky výtahu bude hlavní budova MěÚ zpřístupněna i osobám, které mají různá pohybová omezení. Vchod k výtahu bude z boku úřadu, zde v době úředních hodin budou otevřené dveře, bez potíží zde projedou jak maminky s kočárky, tak i vozíčkáři. Nástupiště v patrech se nacházejí v místech, kde byly původně kanceláře a došlo tak ke stavebním úpravám na každém podlaží. Cena samotného výtahu je 2.900.000 Kč, z toho 1.344.000 Kč pokryla dotace z programu Mobilita pro všechny.