Language

(30.4.2015) - Školky v Bílině přijímají děti i nadále

Ve školkách v Bílině je míst pro děti dostatek a rodiče nemuseli mít obavy, že se jejich dítě do školky nedostane, pokud splní kritéria. Díky volným místům školky přijímají děti i nadále. Například MŠ v Žižkově údolí má stále volných 7 míst, MŠ Aléská 8 volných míst. V den zápisu zbývalo po 17 volných místech také v MŠ Čapkova a v MŠ Za Chlumem a po 12 volných místech na obou pracovištích v MŠ Švabinského. Celkem přišlo do školek v den zápisu 72 dětí, další přišly i v následujících dnech po zápisu. Nejvíce dětí si v den zápisu našlo cestu do MŠ Síbova, a to rovných 20. Nejméně jich přišlo do MŠ Za Chlumem a do MŠ v Aléská. Velký zájem je o jesle v Žižkově údolí, zde je kapacita naplněna.