Language

(3.4.2015) – Zastupitelé se znovu sejdou 29. dubna

Rozpočet města Bíliny se bude schvalovat na jednání zastupitelstva ve středu 29. 04. od 16 hodin. „Na jednání 29. dubna bude jako hlavní bod schválení rozpočtu města, protože na to čeká řada organizací, ať už kulturních či sportovních, ve školách na schválení čekají. takže to považujeme za nejdůležitější, aby se 29. 04. 2015 schválil rozpočet města,“ uvedl starosta města Oldřich Bubeníček.