Language

(3.4.2015) – Zuzana Bařtipánová - transparentnost a efektivita

Druhou místostarostkou byla na jednání zastupitelstva 1. 4. 2015 zvolena Zuzana Bařtipánová. Bude zastupovat starostu v případě nepřítomnosti jeho i první místostarostky. Pod její vedení bude spadat finanční odbor, odbor životního prostředí, stavební úřad, odbor nemovitostí a investic a odbor dopravy. Její hlavní záměr ve funkci bude transparentnost a efektivita. „ Chceme jednat transparentně vůči obyvatelům města, místním podnikatelům. Chceme město řídit efektivně za pomoci nejenom rozpočtu města, který je dán ze zákona, ale také využívat efektivně fondů z Evropské unie,“ řekla místostarostka Zuzana Bařtipánová.