Language

(3.6.2014) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti za I.pololetí je 30.6.2014.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně MěÚ, složenkou nebo převodem na účet

19-1060440379/0800, variabilní symbol: 1337, specifický symbol : rodné číslo plátce.

Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na č. 417 810 957,  417 810 827 nebo e-mailem na adresu financni@bilina.cz.

Poplatek na rok 2014 je stanoven ve výši 500 Kč na osobu a rok,(t.j.250 Kč/osoba/pololetí).

Od poplatku na rok 2014 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2014.