Language

(4.11.2014) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad!

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za II. pololetí 2014 je 30. 11. 2014. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně MěÚ v Bílině. Poplatek lze uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města: 19-1060440379/0800, VS: 1337, KS: 0558, specifický symbol: rodné číslo plátce. Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru MěÚ v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn, a to buď telefonicky na číslech 417 810 957, 417 810 827 nebo e-mailem: financni@bilina.cz. Poplatek na rok 2014 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok,(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2014 jsou osvobozeny děti narozené v roce 2014.