Language

(4.5.2015) - Měřiče v Bílině hlídají rychlost

Na řadě míst v Bílině jsou instalovány měřiče rychlosti. Vidět je lidé mohou například v Teplické či Pražské ulici, V Průsmyku či v ulici Čsl. armády. Pomáhají řidičům dodržovat překročenou rychlost 50 km/h, což má podle testů BESIP smysl. Jediný měřič, který slouží zároveň jako radar, je na hlavním tahu městem – na silnici první třídy, kde je povolená rychlost 70 km/h. Tento radar fotí a odbor dopravy dohledává ty, kdo povolené maximum rychlosti překročí.