Language

(4.6.2014) - Jak budou o prázdninách otevřené školky v Bílině?

Provoz v mateřských školách o letních prázdninách bude zajištěn. V termínech od 30.6 do 6. 7 a od 7. 7 do 13. 7 bude otevřeno: v MŠ Žižkovo údolí, MŠ Za Chlumem a MŠ Maxe Švabinského 664. Od 14. 7 do 20. 7 a 21. 7 do 27. 7 budou v provozu tyto školky: MŠ Aléská, MŠ Za Chlumem a MŠ Maxe Švabinského 664. Od 28. 7 do 3. 8 se otevřou: MŠ Aléská, MŠ Čapkova a MŠ Maxe Švabinského 668. Od 4. 8 do 10. 8 budou v provozu školky: MŠ Síbova, MŠ Čapkova a MŠ Maxe Švabinského 668. Od 11. 8 do 17. 8 a od 18. 8 do 24. 8 se otevřou: MŠ Síbova včetně jeslí, MŠ Čapkova a MŠ Maxe Švabinského 668.