Language

(4.6.2015) - Nezapomeňte na poplatek za komunální odpad

Termín splatnosti poplatku za komunální odpad za I. pololetí 2015 je 30. 6. 2015. Poplatek můžete uhradit hotově v pokladně Městského úřadu v Bílině, nebo lze poplatek uhradit i složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet města. Pokud bude poplatek hrazen jednorázovým příkazem za více poplatníků, je třeba nahlásit finančnímu odboru Městského úřadu v Bílině jména osob, za které je poplatek odváděn. Poplatek na rok 2015 je stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok,(t.j.250,- Kč/osoba/pololetí). Od poplatku na rok 2015 jsou osvobozené děti narozené v roce 2015.