Language

(4.6.2015) - Rekonstrukce Zelené haly v Bílině v červnu končí

Realizace projektu rekonstrukce bude ukončena v červnu tohoto roku, kdy budou dokončeny stavební práce a venkovní úpravy. Záměrem projektu je rozšíření a zkvalitnění služeb a nabídky v oblasti trávení volného času občanů města Bíliny. V rámci tří etap probíhaly nejdříve bourací práce, dále rekonstrukce celého objektu - rekonstrukce hracího povrchu, pláště budovy, výplně otvorů, přístavby, kompletní zázemím pro diváky a sportovce, zdravotechnika, instalace vnitřních rozvodů. Město Bílina získalo na realizaci projektu s názvem ,,Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“ prostřednictvím ROP SZ dotaci ve výši 19,6 mil Kč.