Language

(4.8.2014) - Příměstský tábor v Bílině v pondělí začíná

Letní dětský tábor, pořádaný DDM Bílina se věnuje seznámení se se základními záchranářskými metodami. Děti se stanou součástí týmu záchranářů, vyzkouší si práci policisty, hasiče a zdravotníka. Program příměstského tábora bude přizpůsoben nejen věkovému složení dětí, ale i počtu dětí. Kapacita tábora je 24 dětí. Děti budou moci na tábor přicházet denně od 6:00 hod.do 8:00 hod., odcházet budou moci od 15:00 hod. do max. 16:00 hodin.