Language

(5.5.2015) - Nově si lze ověřit auto v „polopřevodu“

Blíží se termín, kdy ze zákona dojde k administrativnímu zániku vozidel, které jsou „v převodu“, tedy jsou v Centrálním registru vozidel pouze odhlášena předchozím provozovatelem, ale novým vlastníkem nejsou přihlášena. Zmiňovaný termín, ke kterému hrozí zánik vozidel, je 30. června 2015. Dosud je v Centrálním registru vozidel více než 750 000 vozidel s tímto statusem. Ten, kdo vlastní vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musí podat nejpozději do zmíněného data na úřad žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud tak neučiní, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Ministerstvo dopravy proto vytvořilo webovou aplikaci, prostřednictvím které si lze ověřit, zda je u konkrétního vozidla vlastník správně zapsán. Aplikace je veřejně dostupná na webové adrese www.dokonceteregistraci.cz.