Language

(6.2.2015) - Policie ČR ukončila šetření v Bílině

Policisté v souvislosti s anonymním oznámením z 31. ledna o údajném předání předem vyplněného hlasovacího lístku další osobě v průběhu opakovaných voleb do obecního zastupitelstva v Bílině pečlivě prověřili veškeré dostupné informace a vyhodnotili zjištěné údaje a důkazy. Na základě provedeného šetření bylo prokázáno, že oznámení o předání vyplněného hlasovacího lístku jiné osobě za 500 korun se nezakládá na pravdě, mimo jiné byla takto skutečnost potvrzena i výslechem oznamovatelky, jejíž totožnost policisté zjistili. Vzhledem k tomu, že ve věci nebyla naplněna skutková podstata trestného činu ani přestupku, byla věc založena bez dalšího opatření.