Language

(6.5.2015) - Zastupitelstvo v Bílině vydalo vyhlášku

Na posledním jednání zastupitelstva města Bílina byla vydána nová vyhláška. Zastupitelé odsouhlasili obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bílina.