Language

(7.10.2014) - Keramické dílny v Bílině naučí

Pro širokou veřejnost připravuje DDM Bílina keramické dílny, kde se začátečníci seznámí se základy zpracování keramické hlíny, s technikami, které se používají k výrobě keramiky. Mírně pokročilí a pokročilí využijí své znalosti k výrobě náročnějších výrobků a ve využívání různých nástrojů a nářadí. Každý, kdo zavítá se naučí i kombinovat keramiku s jinými materiály. Dílny jsou určeny všem od 6 let, mladší účastníci pouze v doprovodu rodičů. 3. keramická dílna je připravena na sobotu 11. října od 10 do 12 hodin.