Language

(7.4.2015) - Životní situace Vám poradí, jak jednat s úřady

Videogalerie a její podsekce „životní situace“ umístěná na stránkách města vám poradí, jak jednat s úřady. Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci a město se jimi snaží ulehčit lidem úřední papírování, kam v konkrétních záležitostech zajít a co si vzít s sebou. V současnosti se lidé díky videogalerii mohou dozvědět například jak postupovat při nálezu, jak si vyřídit mezinárodní řidičský průkaz, jak vyřadit vozidlo z registru, jak nakládat s nebezpečnými odpady, jak zažádat o povolení pokácet strom či třeba jak zažádat o pěstounskou péči, co potřebujete, pokud se chcete stát zemědělským podnikatelem nebo se přihlásit k trvalému pobytu.