Language

(8.10.2015) - Zastupitelé schválili jednotnou daň z nemovitosti pro celé území města

Podle nové Obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitosti, budou obyvatelé města Bíliny platit tuto daň na celém území města stejně. Zastupitelé schválili místní koeficient k výpočtu dani z nemovitosti ve výši 2. Vyhláška začne platit od 1. 1. 2016 v souladu se změnami v zákoně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Podle finančního odboru se k těmto změnám přistoupilo z toho důvodu, že původní vyhláška z roku 2008 již není v souladu se zákonem o dani z nemovitých věcí.