Language

(8.12.2015) - V evidenci 1.280 vozidel v depozitu.

Vážení spoluobčané, náš úřad eviduje k dnešnímu dni 1.280 vozidel v depozitu. Vozidla, která jsou v depozitu déle než 18 měsíců budou k 01.01.2016 trvale vyřazena bez náhrady, pakliže vlastník nepožádá o zápis vozidla do dlouhodobého depozitu. Tuto žádost musí majitel vozidla podat na příslušný úřad do 31.12.2015. Náš úřad je 31.12.2015 zcela uzavřen. Na vložení vozidla do dlouhodobého depozitu, musí majitel předložit žádost a technický průkaz k vozidlu. Do žádosti je nutné uvést adresu, kde se vozidlo fyzicky nachází a účel využití. Správní poplatek činí 50 Kč. Úřad přidělí na každou žádost číslo jednací a zapíše dlouhodobý depozit do CRV a technického průkazu. Bližší informace sdělí zaměstnanci odboru dopravy na t.č. 417 810 897.