Language

(8.7.2014) - Nemocnice mění svou tvář k lepšímu

V bílinské nemocnici panuje čilý ruch. V současné době probíhá rekonstrukce levé části spodního křídla, kde budou mít ordinace praktičtí lékaři s pohotovostí, a pavilón bývalé plicní ambulance se přestavuje na lůžkové oddělení. "Výrazná modernizace se týká také přístrojového vybavení, nábytku a dalšího zařízení. Průběžně se daří navazovat spolupráci s novými lékaři a usilovně se jedná o rozšiřování rozsahu stávající zdravotní péče v HNsP," říká místostarosta města Bíliny Zdeněk Rendl. Zvenku není možné přehlédnout atraktivní fasádu a nová okna nemocničního objektu, nové chodníky, parkoviště a parkové úpravy.