Language

(9.7.2015) - Vytvořte komiksový příběh

Městská knihovna v Bílině vyhlásila prázdninovou literární soutěž pro děti na téma: „Komiksový příběh“. Úkolem dětí je vymyslet krátký příběh, který budou doprovázet obrázky s bublinami. Práce může být černobílá nebo barevná. Soutěží se o knižní a další ceny pro autory nejzajímavějších prací. Všechny práce budou zveřejněny v prostorách knihovny na Mírovém náměstí. Soutěže se může zúčastnit každé dítě a mládež do věku 19 let. Věkové kategorie: do 9 let, 10 – 14 let, 15 – 19 let. Své práce odevzdávejte na dětském oddělení Městské knihovny na Mírovém náměstí, také v knihovně na pobočce Za Chlumem nebo v Panelovém sídlišti. Termín odevzdání: do konce září 2015.