Language

Kvěch Ladislav, Ing.

Funkce: 
Tajemník městského úřadu
Funkce: 
Tajemník městského úřadu
Funkce: 
Tajemník komise pro hospodárné využívání finančních prostředků a majetku města
Telefon: 
417810810

Mobil: 602112323