Language

Přehled zájmových organizací ve městě

Bílinská přírodovědecká společnost z.s.
 • Břežánská 62/9, 418 01 Bílina
 • Ing. Karel Mach PhD., tel: 602 150 477
 • e-mail: mach@sdas.cz
 • IČO: 266 204 30
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Bílina
 • Důlní 85, 418 01 Bílina
 • p. Walter Pilař, tel: 417 820 314
 • e-mail: p.kapic@volny.cz
 • IČO:004 824 47
Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Bílina
 • 5. května 219/2, 418 01 Bílina
 • p. Kamil Riedl, tel: 725 578 908
 • e-mail:riedlkamil@seznam.cz
 • IČO:637 880 63
"Historický spolek města Bíliny"
 • Alšova 177/17, 418 01 Bílina
 • p. Jan Voit, tel. 777 810 492
 • email: h.s.bilina@seznam.cz
 • IČO:265 792 94
Klub důchodců I.
 • Aléská 265, 418 01 Bílina
 • pí. Alžběta Fialová, tel: 721 934 941
Klub důchodců II.
 • Havířská 583/28, 418 01 Bílina
 • pí. Venuše Vachalcová, tel: 725 290 254
MS Bořeň Bílina, z.s.
 • Žižkovo údolí 217, 418 01 Bílina
 • p. Josef Horák, tel: 724 800 444
 • e-mail: josef.horak@revitrans.cz
 • IČO:661 112 69
OB Bílina
 • 418 01 Bílina
 • p. Pavel Sixta ( rychtář), tel: 725 241 068
 • IČO: 004 661 07
SPOLEK PŘÁTEL MODELOVÉ ŽELEZNICE BÍLINA BiMo Bílinské Moduly
 • Teplická 134/60, 418 01 Bílina
 • p. Roman Kotek, tel: 775 040 172
 • IČO: 048 33 929
 • email: fremobilina@seznam.cz
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace v Bílině
 • Čsl. Armády 479/1, 418 01 Bílina
 • pí. Zámostná Marie, tel: 417 822 043
 • e-mail: zamostna@seznam.cz
 • IČO: 646 866 04