Language

Příjezd k nádraží, v pozadí elektrárna Ledvice