Language

Prohlášení o přístupnosti

Při tvorbě a správě těchto stránek byla a je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti i funkčnosti podle většiny známých metodik (Pravidla pro tvorbu přístupného webu, Blind Friendly Web, WCAG 1.0).

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí internetových prohlížečů. Ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Obsahová stránka prezentace se snaží v rámci možností co nejvíce blížit standardu XHTML 1.0 Strict, vizuální stránka byla vytvořena s využitím kaskádových stylů CSS. Odchylky od standardu mohou být způsobeny uživateli, kteří přispívají na obsah stránek, např. komentáři.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány.

Kontakt na správce webu

Vaše případné náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zaslat na adresu technického správce serveru - dimmer@bilina.cz. Tato adresa slouží pouze pro řešení technických, nikoli obsahových záležitostí týkající se této webové prezentace.