Language

Rekonstrukce zelené haly v Bílině

Město Bílina získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP SZ) finanční prostředky na realizaci projektu s názvem ,, Rekonstrukce zelené haly v Bílině“ Žádost o dotaci byla podána do výzvy ROP SZ č. 44 - oblasti podpory 1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst. Dotace činí 85% celkových způsobilých výdajů tj. 19.627.157 Kč. Celkové výdaje projektu jsou 23. 090. 774 Kč, město Bílina ze svého rozpočtu zajistí 3. 463. 617 Kč. Rekonstrukcí a přestavbou víceúčelové sportovní haly vznikne ucelený komplex poskytující služby pro sportovně - rekreační vyžití obyvatel města i návštěvníků. Bílina získá moderní zázemí jak pro místní sportovce, tak i reprezentativní prostory pro pořádání větších akcí. Ve sportovní hale bude zrekonstruován hrací povrch, plášť budovy a výplně otvorů, dále budou vybudovány přístavby s kompletním zázemím pro diváky i sportovce. Stavební práce na rekonstrukci budovy započaly v květnu a potrvají do května 2015.