Language

Smogová situace

 

 

Informace o stavu ovzduší

Občanům  města Bílina a obcím v okolí si dovoluji nabídnout služby bezplatné Zelené linky 800 195 342 Ekologického centra Most pro Krušnohoří.

Linka je v provozu v pracovní dny od 06:00 - 22:00 hod.

Na této lince se občané mohou dovědět o aktuálním stavu čistoty ovzduší, případně zda je vyhlášena smogová sitace či nikoliv nebo jaký je trend koncentrace škodlivin v ovzduší.

Dispečerky občanům v klidu vše vysvětlí a občan se nemusí stresovat, že ho hovor stojí peníze. Občané mohou i přijít osobně do kanceláře - budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě, 1. patro, ulice Budovatelů 2830, kde jim v pracovní dny v době od 08:00 - 20:00 hod. rádi odpoví na jejich dotazy či přijmou jejich stížnosti. Grafické výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=teplice_chmu ( např. stanice  Teplice). Zde je i bezplatná služba elektronické pošty, kdy si občan zvolí, jaká lokalita ho zajímá a v případě překročení informativních či regulačních prahových hodnot (dříve signálu upozornění a signálu regulace) obdrží elektronickou zprávu. Stejně tak obdrží zprávu i při ukončení doby překročení prahových hodnot.

Tuto bezplatnou službu využívají hlavně maminky  s malými dětmi, starší občané, školky, školy a také sportovní trenéři. V současné podzimní situaci, nadcházející zimě i předjaří bývá zhoršení rozptylových podmínek či inverze a s ním zhoršení čistoty ovzduší téměř pravidlem, a tak by měli občané o této bezplatné službě vědět.

 

                                                                                                     Ing. Tomáš Pulchart- ved.OŽP