Language

Nemocnice úspěšně zvládla akreditaci

Hornická nemocnice s poliklinikou úspěšně prošla akreditačním šetřením a získala certifikát o akreditaci lůžkové části. Dva roky příprav se vyplatily, nemocnice má nyní pro své pacienty jasný vzkaz: Jste u nás v nejlepších rukou. Zdravotnické zařízení bylo hodnoceno jako celek. Požadované podmínky tedy musely splňovat i nezdravotnické úseky nemocnice, tedy hospodářsko-technický, stravovací, ekonomický, personální a další. “Naši zaměstnanci odvedli skvělou práci, byli výborně připraveni. Auditoři v nemocnici strávili deset hodin, kontrolovali komplexní fungování zařízení. Jak se ukázalo, vše bylo v největším pořádku a za to jsem na náš personál velmi pyšná, je to totiž především jeho zásluha,” uvedla jednatelka HNsP Andrea Nováková. Personál na akreditaci systematicky připravila společnost LEAN Consulting s.r.o. Pro pacienty získání certifikátu znamená, že je v nemocnici zaručená kvalita poskytovaných služeb a dodržování nastavených pravidel podle platné legislativy a norem dle SAKu. “To se konkrétně týká například podávání léků, provádění diagnostických a ošetřovatelských výkonů, předávání důležitých informací o pacientech ze služby na službu i vedení zdravotnické dokumentace a mnoha dalších věcí,” vysvětlila jednatelka. Certifikát má platnost tři roky, po uplynutí této lhůty se do nemocnice auditoři opět vrátí a překontrolují dodržování nastavených norem kvality služeb.