Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

Upozornění na bezpečnostní řezy stromů

Upozorňujeme obyvatele města Bíliny, že od 19.07.2017 do 28.07.2017, budou provedeny zdravotní a bezpečností řezy dřevin v aleji stromů u koupaliště na Kyselce, u kostela sv. Petra a Pavla, dále dojde k prořezu Topolu bílého naproti Albertu a zcela odstraněny budou proschlé akáty v centru města, a to z důvodu zajištění bezpečnosti lidí a jejich majetku.

Ing. Helena Volfová
vedoucí oddělení životního prostředí

(10.07.2017) Severočeská vodárenská opravuje poruchový vodovod

Severočeská vodárenská společnost (SVS) v současné době opravuje poruchový vodovod v ulici 5. května. "V rámci zahájené investiční akce vyměníme v celkové délce 529 metrů poruchový vodovodní řad, na který je připojeno asi 350 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu a akcí města k obnově komunikace,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V...

(30.06.2017) Hluboké pocity zachycují obrazy Radky Müllerové

Portréty plné emocí ztvárňuje po svém návratu z Japonska Radka Müllerová. Její obrazy si mohou prohlédnout návštěvníci výstavní síně U Kostela při výstavě Kuro shiro. Portréty či postavy na obrazech bývají smutné, zklamané, jen málokdy je vidět úsměv. “Život v Japonsku je mnohem těžší než u nás a obrazí se to ve výrazech lidí. Zaujala mě u nich hloubka jejich pohledu. Časté je to...

(26.06.2017) Besedy se strážníky děti baví a učí

Na nebezpečí, která číhají na děti o prázdninách, upozorňovali strážníci při preventivních besedách na základních školách. Koncem školního roku se konaly přednášky pro žáky prvního stupně, jejichž cílem bylo seznámit děti s možnými riziky a také s tím, jak jim předcházet nebo je řešit. “Tyto besedy uzavřely celoroční koncept preventivních akcí, které pořádáme. V průběhu celého...

(21.06.2017) Městské technické služby kropí silnice, pomáhají tím snížit prašnost i teplotu

V parných dnech skrápí Městské technické služby Bílina silnice. Jakmile teploty přesáhnou třicet stupňů, vyjede cisterna s čistou vodou do všech částí města. “Ulice kropíme především z důvodu snížení prašnosti a také kvůli krátkodobému ochlazení vzduchu,” uvedl vedoucí střediska svozu odpadů a čištění města Tomáš Pavel.

Ke skrápění města využívají městské technické služby jedno...

(21.06.2017) Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti

Rada města Bíliny rozhodla vypsat další termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro zdravotně postižené nezletilé děti. Nově lze žádost podat do 30. září 2017.  

Podmínky pro získání finančního příspěvku na zkvalitnění života zdravotně postiženého nezletilého dítěte, které je držitelem ZTP nebo ZTP/P, průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, kterým byl přiznán II. a III. stupeň mimořádných výhod upravují Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Pravidla...

Stránky