Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

Koupaliště bude 28. června otevřeno

Otevření koupaliště na Kyselce pro veřejnost je stanoveno na 28. června 2013. Důvodem pozdějšího otevření koupaliště je výměna 3 kusů kovových filtrů, jejichž stáří bylo více jak 8 let a byly silně narušeny korozí, novými sklolaminátovými filtry, s vyšším filtračním výkonem. S dostatečnou rezervou tak budou i při plné návštěvnosti koupaliště dodrženy všechny hygienické limity pro kvalitu vody. Ceník zůstává stejný jako v minulém roce.

Den dětí se v Bílině přesouvá na září!

Oslava Dne dětí, kterou pořádá DDM Bílina se ve středu 26. června konat nebude! Důvodem je podmáčený terén v areálu Na Kyselce, kde se měla oslava dětského svátku konat. "Protože očekáváme navíc i nepříznivé počasí během středy, rozhodli jsme se vše přesunout na září letošního roku," uvedla ředitelka DDM Bílina Krista Sýkorová.

Hry bez hranic – červen 2013

V Bílině po celý minulý týden probíhaly mezinárodní Hry bez hranic. Do Bíliny přicestovali zástupci z Polska, Německa, Ukrajiny a Litvy a domácí tým reprezentovala ZŠ Aléská. Právě ta slavila ve čtvrtek dopoledne velký úspěch, když během sportovních her na atletickém stadionu dokázala všechny celky porazit a domácím celek za silné podpory fanoušků, kteří zcela zaplnili tribunu stadionu, bral první místo. Děti soutěžily v štafetové jízdě na koloběžkách, přetahované, střelbě a na horolezecké stěně. Hry bez hranic v Bílině pokračovaly i po...

Zastupitelstvo města dne 20.06.2013 mimo jiné:

zvolilo MUDr. Alenu Jelínkovou (BSD) členem Rady města Bíliny.

vzalo na vědomí rezignaci pana Michala Mleje, zvoleného za B10, na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to k 29.04.2013.

vzalo na vědomí  prohlášení pana Ing. arch. Vladimíra Volmana (B10) členem Zastupitelstva města Bíliny k 30.04.2013, s náležitostmi složení slibu 20.06.2013. 

Stránky