Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(16.05.2017) Strážníci dostanou ocenění za dlouholetou službu

V rámci oslav 25. výročí založení Městské policie Bílina se uskuteční předání věrnostních plaket dlouholetým zaměstnancům 26. května od 14 hodin v obřadní síni městského úřadu. Slavnostního předání se zúčastní současné vedení města i bývalí starostové. 

(16.05.2017) Umělecká škola se otevře veřejnosti

Základní umělecká škola bude po šest dnů bavit veřejnost. Žáci z různých oborů si připravili vystoupení, která chtějí ukázat jak svým kamarádům, kteří uměleckou školu nenavštěvují, tak i široké veřejnosti. V rámci celostátních projektů Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby a ZUŠ OPEN 2017 se uskuteční řada vystoupení v sále školy, v městském divadle a jeden odpolední...

(12.05.2017) Strážníci dostali medaili za záchranu životů

Městská policie Bílina dostala záslužnou medaili za aktivní používání defibrilátoru. Ten v loňském roce strážníci použili celkem jedenadvacetkrát a pomohli tak zachránit lidské životy. “Díky automatickému defibrilátoru můžeme v rozhodujících vteřinách života efektivně pomáhat ještě před příjezdem záchranné služby. Četné použití přístroje v loňském roce dokazuje, že je ho...

(11.05.2017) Situace v domech M. Švabinského 665 a 666 se zlepšuje

V návaznosti na řešení situace v domech M. Švabinského 665 a 666 v Bílině se situací kromě jiných i nadále intenzivně zabývají sociální pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Bílina. Těmto se v rámci dlouhodobé sociální práce s rodinami podařilo motivovat nájemníky uvedených domů k participaci na řešení problému s udržováním pořádku, který se bezprostředně týká nejen jich samotných, ale zejména jejich nezletilých dětí, které jsou stávající situací rovněž výrazně ohroženy.

Na základě osobní intervence sociálních...

(11.05.2017) Děti dostanou nové hřiště v Čapkově ulici

V Čapkově ulici roste nové dětské hřiště. Sklouznout se nebo pohoupat se budou moci ratolesti již začátkem června. Město tam nechalo vybudovat multifunkční sestavu se skluzavkou, dvoumístnou houpačku, dvě pérové houpačky, pískoviště a lavičky. Celý areál bude oplocen.

(11.05.2017) Kde byste chtěli mít workoutové hřiště? Hlasujte v anketě

Město letos vybuduje díky daru společnosti Severočeské doly tři nová workoutová hřiště, jedno na Pražském Předměstí, druhé na Teplickém Předměstí a poslední v sídlišti Za Chlumem. Rozhodněte, kde přesně mají hřiště stát v anketě, kterou naleznete zde: http://bilina.cz/kde-...

(10.05.2017) Harmonogram blokového čištění ulic ve městě

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace, připravila jarní blokové čištění ulic a parkovacích ploch. Žádáme všechny řidiče, aby respektovali značení a umožnili tak bezproblémový úklid města. K umístění dočasného značení je vydáno řádné rozhodnutí a bude tak možné při jeho nerespektování vozidla odtáhnout. Zákazové značky s dodatkovými tabulkami budou v jednotlivých...

Stránky