Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(22.02.2017) Zákaz venčení psů v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., žádá o respektování zákazu volného pobíhání psů a jejich venčení v areálu nemocnice. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro volné pobíhání psů stanovuje město Bílina obecně závaznou vyhláškou č. 6/2013. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému...

(22.02.2017) Zakoupení transportní rolovací desky pro HNsP

V únoru 2017 byla společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, pořízena z prostředků dotace Ústeckého kraje, k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, nová transportní rolovací deska na stanici LDN B. Tzv. „rolo“ umožňuje bezpečným způsobem přesunout převážně imobilního...

(22.02.2017) Poraďte se s advokátem
Obyvatelé Bíliny mohou využívat bezplatné právní poradny. Ta se koná 22. února od 15 do 17 hodin v kanceláři číslo 207 v budově městského úřadu v Seifertově ulici. Další poradenství bude 22. března ve stejný čas a na stejném místě. 
Jedná o krátké informativní porady v délce zhruba patnácti minut, jejichž účelem je poskytnutí základních informací ohledně jednotlivých případů tak, aby daná osoba získala přehled o svých právech, povinnostech a možnostech dalšího postupu.
Bezplatné právní porady nemohou v žádném případě...
(20.02.2017) Zapojte se do výměny poničených cedulí

Všímáte si při procházení městem špatně čitelných či zkorodovaných cedulí s názvy ulic? Sdělte městskému úřadu, kde se nachází, aby je mohl vyměnit.
V loňském roce město vyměnilo patnáct cedulí s názvem ulice a čtyřiašedesát informačních cedulí. V letošním roce chce s obměnou pokračovat a žádá tedy své obyvatele, aby se i oni zapojili do vytvoření seznamu poškozených...

(20.02.2017) Kalendář města na rok 2018
Město Bílina připravuje výrobu stolních kalendářů pro rok 2018. Tak jako v loňském roce bychom chtěli zapojit širokou veřejnost.
Stolní kalendář hodláme zaměřit na historii i současnost sportu a sportovních aktivit v Bílině. Proto bychom uvítali fotografie ze soukromých archivů, i z archivů sportovních spolků (např. bruslení na pivovarském rybníku, fotbal na škvárovém hřišti, koupání na termálním koupališti v Žižkově údolí, Sokolský slet, aj.)
V případě zájmu prosím fotografie zasílejte nejpozději do 20. dubna 2017...
(13.02.2017) Volná pracovní místa v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- Zdravotní sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu – oční a neurologická ambulance,
- Zdravotně sociální pracovník/všeobecná zdravotní sestra s registrací,
- Zástupová sestra - všeobecná zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
- Kuchař/ka s praxí 3,5 roku.
Bližší informace naleznete zde: ...

Stránky