Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(09.01.2016) Hana Zagorová vystoupí na plese města Bíliny

Nemáte ještě vstupenky na 23. reprezentační ples města Bíliny na pátek 13. ledna 2017 od 20:00 hodin? Máme pro Vás připravený zajímavý program, hraje kapela BIG BAND BONIT Teplice. Hostem večera je Hana Zagorová. Připravena je bohatá tombola - každý druhý los vyhrává; navíc losování o 5 hlavních výher. Neváhejte a zakupte si vstupenky v Informačním centru Bílina.

(4.1.2017) Začněme nový rok dobrým skutkem!

Vážení spoluobčané,

v době od 1.1.2017 do 14.1.2017 se bude konat již osmnáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky, která je největším dobrovolnickým dílem u nás. Jejím cílem je umožnit občanům ČR podílet se na charitativní akci. Je pořádaná Charitou Česká republika prostřednictvím farních a oblastních charit, případně jednotlivých farností. Sbírka probíhá formou koledování v ulicích celé dva týdny podle standardních pravidel tak, že skupina Tří králů bude do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem vybírat dobrovolný...

Nemocnice úspěšně zvládla akreditaci

Hornická nemocnice s poliklinikou úspěšně prošla akreditačním šetřením a získala certifikát o akreditaci lůžkové části. Dva roky příprav se vyplatily, nemocnice má nyní pro své pacienty jasný vzkaz: Jste u nás v nejlepších rukou. Zdravotnické zařízení bylo hodnoceno jako celek. Požadované podmínky tedy musely splňovat i nezdravotnické úseky nemocnice, tedy hospodářsko-technický,...

(3.1.2017) Oznámení pro žadatele o dotaci z rozpočtu města Bíliny

Rada města Bíliny, konaná dne 22. listopadu 2016, schválila usnesením číslo 1185 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny na podporu sociálních a zdravotních služeb a Rada města Bíliny, konaná dne 20. prosince 2016, schválila usnesením číslo 1327 Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu města Bíliny pro zdravotně postižené nezletilé děti.

V obou případech o dotaci lze žádat prostřednictvím Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině vyplněním žádosti na...

(29.12.2016) Nabídka práce v Hornické nemocnici s poliklinikou

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, vyhlašuje výzvy na obsazení pozice:
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance diabetologa,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu - ambulance internisty,
- zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání bez...

Stránky