Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(24.02.2017) Plán obchvatu města má novou podobu, variantu X
Myšlenka obchvatu Bíliny opět ožívá. Vedení města i přes nedávné pozastavení takzvané východní varianty v jednání o obchvatu neustávalo a nyní je prověřována již bývalým zastupitelstvem navržená varianta X. Ta má hned tři podvarianty. “Všechny tři jsou ale téměř stejné, liší se pouze ve výškovém uspořádání a napojení sjezdů a nájezdů,” popsal vedoucí dopravního odboru Oldřich...
(24.02.2017) U zimního stadionu přibudou nová parkoviště

Dvacet nových parkovacích míst by mělo vzniknout v dohledné době v Litoměřické ulici za zimním stadionem v Bílině. Město tam chce vybudovat parkoviště, které bude sloužit jak návštěvníkům stadionu, tak i místním obyvatelům a odlehčí přilehlým ulicím, ve kterých nyní auta parkují. Na parkoviště by se vjíždělo odbočkou ze směru od centra vpravo přes můstek a znovu vpravo...

(24.02.2017) Kasárna po prodeji mají sloužit výrobě
Zastupitelé města Bíliny schválili záměr prodeje areálu bývalých kasáren. Nový vlastník může areál získat za necelých 3,7 milionů korun. “Již několik let nemáme pro tento areál využití, proto jsme se rozhodli nabídnout ho za určitých podmínek k prodeji. Chceme, aby v areálu, v souladu s územním plánem, vznikla lehká výroba nebo obdobná činnost, která by občanům města přinesla nová...
(24.02.2017) O půjčky na rozvoj bydlení byl malý zájem

Město Bílina již nebude poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Tento fond zastupitelé města na svém únorovém zasedání zrušili. Důvodem byl velmi malý zájem o tyto půjčky. “Od roku 2011 do roku 2016 si o půjčku z tohoto fondu zažádali pouze tři lidé,” uvedla vedoucí finančního odboru Michaela Zavázalová. Dalším důvodem byla změna v zákoně o spotřebitelských úvěrech, kvůli které již město nemůže poskytovat půjčky za podmínek, které byly nastaveny.

(24.02.2017) Chcete změnit jízdní řád? Hlasujte

Z důvodu množících se žádostí o změnu časů v jízdním řádu MHD ohledně absence navazujících vlakových spojů, připravil odbor dopravy Městského úřadu Bílina ve spolupráci s vedením města anketu, ve které máte možnost vyjádřit svůj názor k dané problematice. 
Jsme si vědomi toho, že co člověk to názor a ne každý občan města by změnu jízdního řádu uvítal. Proto odbor dopravy tuto anketu připravil. Svůj názor je možné sdělit do pátku 31. března 2017.
Po konzultaci s dopravní společností ARRIVA TEPLICE s.r.o., která ve městě Bílina...

(22.02.2017) Zákaz venčení psů v areálu HNsP

Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., žádá o respektování zákazu volného pobíhání psů a jejich venčení v areálu nemocnice. Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezené prostory pro volné pobíhání psů stanovuje město Bílina obecně závaznou vyhláškou č. 6/2013. Každý, kdo psí exkrementy ponechá na veřejném prostranství, se navíc dopouští přestupku proti veřejnému...

(22.02.2017) Zakoupení transportní rolovací desky pro HNsP

V únoru 2017 byla společností Hornická nemocnice s poliklinikou, s. r. o., Bílina, pořízena z prostředků dotace Ústeckého kraje, k realizaci programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje“, nová transportní rolovací deska na stanici LDN B. Tzv. „rolo“ umožňuje bezpečným způsobem přesunout převážně imobilního...

Stránky