Language

Boren Město Bílina leží v Ústeckém kraji, okrese Teplice, zhruba 90 km severozápadně od Prahy. Město se rozkládá v údolí řeky Bíliny, v půli cesty mezi Mostem a Teplicemi. Počet obyvatel města činí 15 000. Obklopuje ji vrch Chlum, na západě se táhnou svahy vrchu Kaňkova....

(26.06.2017) Besedy se strážníky děti baví a učí

Na nebezpečí, která číhají na děti o prázdninách, upozorňovali strážníci při preventivních besedách na základních školách. Koncem školního roku se konaly přednášky pro žáky prvního stupně, jejichž cílem bylo seznámit děti s možnými riziky a také s tím, jak jim předcházet nebo je řešit. “Tyto besedy uzavřely celoroční koncept preventivních akcí, které pořádáme. V průběhu celého...

(21.06.2017) Městské technické služby kropí silnice, pomáhají tím snížit prašnost i teplotu

V parných dnech skrápí Městské technické služby Bílina silnice. Jakmile teploty přesáhnou třicet stupňů, vyjede cisterna s čistou vodou do všech částí města. “Ulice kropíme především z důvodu snížení prašnosti a také kvůli krátkodobému ochlazení vzduchu,” uvedl vedoucí střediska svozu odpadů a čištění města Tomáš Pavel.

Ke skrápění města využívají městské technické služby jedno...

(21.06.2017) Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti

Rada města Bíliny rozhodla vypsat další termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro zdravotně postižené nezletilé děti. Nově lze žádost podat do 30. září 2017.  

Podmínky pro získání finančního příspěvku na zkvalitnění života zdravotně postiženého nezletilého dítěte, které je držitelem ZTP nebo ZTP/P, průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, kterým byl přiznán II. a III. stupeň mimořádných výhod upravují Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Pravidla...

(20.06.2017) Vybírání poplatku za komunální odpad a psy

Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu nemoci a čerpání řádné dovolené zaměstnankyň hlavní pokladny městského úřadu, bude ve středu 21.06.2017 a ve čtvrtek 22.06.2017 probíhat vybírání místního poplatku za komunální odpad a poplatku za psy na detašovaném pracovišti vymáhání pohledávek v protilehlé budově, vchod od kruhového objezdu. Hlavní pokladna bude fungovat opět od 26.06.2017...

(15.06.2017) Železničáři vylepšují podchod na Kyselku

Pracovníci Správy železniční dopravní cesty začali opravovat podchod pod kolejemi na Kyselce. Sanací a úpravou povrchu prošly schody, vnitřní zdi jsou vymalované a opravena je i venkovní fasáda. Dále je vyčištěná kanalizační vpusť a neměly by se tedy po dešti tvořit velké kaluže. “Dále jsme se se zástupci společnosti domluvili na estetickém řešení přejezdového zabezpečovacího...

(15.06.2017) Aktualizujeme Strategický rámec MAP

Plánujete investiční projekt na vzdělávání na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Bílina (SO ORP Bílina) v rámci výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)? Pak jistě víte, že všechny investiční projekty v oblasti rozvoje předškolního, základního, zájmového nebo neformálního vzdělávání musí být v souladu s tzv. Strategickým rámcem místního akčního plánu (SR MAP).

Město Bílina, jako zpracovatel „Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na Bílinsku“ (dále jen MAP), připravuje aktualizaci...

(14.06.2017) Chcete vycestovat do zahraničí na dovolenou? Máte platný cestovní doklad?

Vzhledem k blížícím se letním prázdninám doporučujeme všem, kdo chce vycestovat do zahraničí na dovolenou, aby si zkontroloval v dostatečném předstihu platnost svých cestovních dokladů (občanský průkaz, cestovní pas). 
V případě potřeby nových dokladů je standardní lhůta pro vyhotovení dokladů 30 dnů. Občanský průkaz je vydáván zdarma, za cestovní pas zaplatíte správní poplatek - za dítě do 15 let 100 Kč, za osobu nad 15 let 600 Kč. 
Cestovní pas je možné vydat také ve zkrácené lhůtě, a to do 6 pracovních dnů od podání žádosti....

Stránky