Language

Dětské kluby při základních školách v Bílině

Velkou pomocí pro rodiče, kteří zůstávají v práci déle než do čtyř hodin odpoledne, budou od září 2016 dětské kluby. Město získalo dotaci na vybudování a provoz čtyř dětských klubů na dvou základních školách, ve kterých bude o děti postaráno až do šesti hodin odpoledne. Místní základní školy dlouhodobě zaznamenávají zájem ze strany rodičů, kteří například pracují do čtyř nebo půl páté a mají problémy zajistit vyzvedávání svých dětí ze školních družin.

Dětské kluby budou fungovat od šesti hodin ráno do začátku vyučování a po skončení výuky do šesti hodin odpoledne. Dva kluby se v září otevřou na Základní škole Lidická a dva na Základní škole Aléská. Každý klub má kapacitu 15 dětí. Pečovatelé a asistenti, kteří budou v klubech zaměstnáni, zaplní volný čas dětí zábavnými hrami, výtvarnou činností a pohybovými aktivitami nebo pobytem venku. Dále je pro děti připravený kulturní program, který bude probíhat 1x v měsíci.

Projekt „Dětské kluby při základních školách v Bílině“ (reg. číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000186) - prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost že a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnávání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci, je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je podpořen 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % z obecního rozpočtu. Projekt byl zahájen 1.7.2016 a bude trvat do 30.6.2018.