Language

ObŽÚ - Upozornění pro podnikatele

Rozšíření působnosti finančního arbitra

Obecní živnostenský úřad upozorňuje, že účinností od 1. 7. 2011 nabýváúčinnosti zákon č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a který rozšiřuje působnost finančního arbitra na spory ze spotřebitelských úvěrů a na spory z kolektivního investování a zřizuje Kancelář finančního arbitra jako organizační složku státu financovanou ze státního rozpočtu.

Vzhledemtomu, že okruh osob, na které se zmíněný zákon vztahuje, byl rozšířen o zprostředkovatele při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, jsou tyto osoby („instituce“) v souladuustanovením § 19 výše citovaného zákona o finančních arbitrech povinny arbitrovi nejpozději ke dni, od něhož jsou oprávněny vykonávat svou činnost, poskytnou své zákonem dané identifikační údaje (jako např. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání aj.)

 Tato povinnost se tedy týká stávajících podnikatelských subjektů, kteří  provozují živnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ na základě vydaného živnostenského oprávnění i na podnikatelské subjekty, kteří vlastní volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 „Zprostředkování obchodu a služeb“ nebo oboru č. 70 „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“ a zprostředkovávají nebo poskytují spotřebitelské úvěry zatím na volnou živnost.  Uvedené podnikatelské subjekty jsou povinny předmětnou informační povinnost splnit do 01.10.2011. Tuto informační povinnost mohou podnikatelé splnit na formuláři, který je zveřejněný na internetových stránkáchwww.finarbitr.cz. Za nesplnění informační  povinnosti může být dle ustanovení § 23 zákona o finančním arbitrovi uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.  

Žádáme proto podnikatele, kteří výše uvedené živnosti vlastní, aby tak učinili nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona tj. do 1.10.2011!

Zvěřejněno od: 
25. Červenec 2011
Zveřejněno do: 
1. Říjen 2011
Dokumenty: