Language

Rekonstrukce zelené haly

 

REKONSTRUKCE ZELENÉ HALY V BÍLINĚ

Město Bílina získalo z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad (dále ROP SZ) finanční prostředky na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce Zelené haly v Bílině“. Dotace činila 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 18 846 056 Kč. Celkové výdaje projektu byly 22 728 555 Kč. Realizace projektu proběhla v období 05/2014 – 05/2015.

Rekonstrukcí a přístavbou sportovní haly vznikl ucelený komplex poskytující služby pro sportovně-rekreační vyžití obyvatel města i návštěvníků. Bílina tím získala moderní zázemí jak pro místní sportovce, tak i reprezentativní prostory pro pořádání větších akcí.