Language

Město Bílina, ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., O obcích zveřejňuje: Záměr prodeje nemovitosti, p.č.32/1, k.ú. Bílina - Újezd